Kontakt

FOLBRAND s r.o.

Silvánska 23
841 04 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 59224/B

IČO 44 836 813

Poštová adresa

Bratislavská cesta 696
900 46 Most pri Bratislave

Mailové kontakty

binder@lepeniereklamy.sk
penc@lepeniereklamy.sk

Telefónne kontakty :

Pavel Binder +421 (0)907 977 009
Lukáš Penc +421 (0)903 206 545