EDULAB centrum moderných vzdelávacích technológií

realizácia polepu fasády EDULAB