Realizácia polepu stien - Reštaurácia Pútnický mlyn

polep pôch v interiéri